Sensor+Test

Microtech Gefell GmbH

Georg-Neumann-Platz
07926 Gefell
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 36649 882-0
Fax: +49 36649 882-11
infomicrotechgefellde
http://www.microtechgefell.de

1“; ½“; ¼“ Messmikrofonkapseln Kl.1,bauartgeprüft,PTB Zulassung, Impedanzwandler,ICP-Mikrofone,Schallintensitätssonden,Outdoor–Mikrofone,Mikrofonarrays,Kalibriergeräte,Kalibrierservice

messweb.de: Nachrichten aus der Messtechnik-Welt, Informationen zu Firmen/Organisationen, Produkten